[AEP] Neurobiologie. Conference de Marta Gajowa à la Bibliothèque Polonaise de Paris Imprimer
Ecrit par Jakub Sosnowski   
Vendredi, 19 Avril 2019 19:15

l'Association des Ingenieurs et Techniciens Polonais en France en collaboration avec la Société Historique et Literaire Polonaise vous invitent à une conférence en langue polonaise à la Bibliothèque polonaise de Paris.

Conférence de Marta GAJOWA

en NEUROBIOLOGIE

Présentation (en polonais) des travaux de recherche menés pour comprendre la "langue des neurones" responsable entre autre de la vue et de l'audition

24 avril 2019 à 19h
à la Bibliothèque Polonaise
6 Quai d'Orléans, 75004 Paris
Métro: Pont Marie ou Saint Paul.

Conference Marta Gajowa


Badanie kodu neuronalnego, a więc komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami w obwodzie neuronalnym jest jedną z tajemnic neuronauki. Odkrycie reguł oraz opisanie „języka neuronów” pozwoliłoby na zrozumienie działania poszczególnych obwodów odpowiedzialnych np. za zmysł wzroku czy słuchu, wspomagając tym samym leczenie zaistniałych patologii.

Podczas mojego doktoratu na Uniwersytecie Descartes zajmowałam się projektami dążącymi do opisania komunikacji neuronalnej w korze wzrokowej myszy. W pierwszej części seminarium opowiem o rozwijaniu narzędzi pozwalających wybiórczo pobudzić neurony światłem oraz zarejestrować ich odpowiedź monitorując poziom emitowanej fluorescencji. Technologie te budowane są, aby opisać sieć połączeń neuronalnych podczas rzeczywistego funkcjonowania układu i tym samym „podejrzeć” działanie układu in vivo.

W drugiej części opowiem o projekcie opisującym przetwarzanie sygnału przez pojedyncze neurony. Wykorzystanie tradycyjnych narzędzi – elektrofizjologii in vivo, pozwoliło na: 1. Pomiar informacji otrzymywanej przez neuron, 2. Zmodyfikowanie tej informacji 3. Przedstawienie zmodyfikowanej informacji tej samej komórce. Wielokrotne powtórzenie powyższych trzech kroków dostarczyło danych pozwalających na matematycznny opis przetwarzania neuronalnego – a tym samym stanowi krok w stronę zrozumienia swoistego języka neuronów.

Mis à jour le Samedi, 20 Avril 2019 08:39